Notice: Constant ET_CORE_VERSION already defined in /var/www/qualitymap.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 17
Kvalitetskonsulent med speciale i at reducere eller helt undgå fejl i virksomheder.
Vælg en side

Profil

 

Beata Kaminski

Beata Kaminski

QualityMap

 

w

Jeg flytter fokus fra modeller, systemer, værktøjer og standarder til mennesker, relationer og kommunikation.

Kvalitetskonsulent
Kvalitetscoach
Kvalitetskoordinator
Kvalitetsrådgiver

Jeg hedder Beata Kaminski og jeg ejer og driver virksomheden QualityMap.

Jeg har arbejdet professionelt med kvalitetssikring og -ledelse i både internationale og danske produktionsvirksomheder siden 2000. Det har givet mig en solid forståelse af begrebet kvalitet og ikke mindst lært mig, hvordan kvalitet udvikles og fremmes i en organisation, så man reducerer eller helt undgår fejl. Jeg har bl.a. arbejdet indenfor brancher som metalindustri, IT virksomheder, detail og billeasing.

Hands-on erfaringer
Kompetencer fra en diplomuddannelse i IT og softwarekonstruktion på Aalborg Universitet samt en uddannelse som datamekaniker fra EUC SYD har – i synergi med mange års solid ‘hands-on’ erhvervserfaring, givet mig en stor indsigt i de synlige og de usynlige mekanismer, der kan enten fremme eller true kvaliteten i en virksomhed.

Min tilgang – og dermed også QualityMaps tilgang til kvalitetsarbejde er ‘nede på jorden’ og altid i ‘øjenhøjde’ med modtagerne. Filosofien er helt enkel; at arbejde med at udvikle og forbedre en virksomheds kvalitet skal give mening for alle involverede og skal gennemføres med respekt for virksomhedens kultur.

Kvalitet giver kontante besparelse på bundlinjen
At øge kvaliteten i en virksomheds organisation nedbringer antallet af fejl. Fejl som – på grund af reklamationer og kassationer koster tid, energi og masser af penge. Derfor er det vigtigt at have fokus på at gøre tingene korrekt fra begyndelsen. Men det kræver ofte hjælp udefra at få skabt det store overblik, der – via små som store forbedringer og forandringer, kan føre til flere tilfredse kunder og en bedre bundlinje.

U

Jeg udfordrer virksomhedens eksisterende tankegang, og skaber – via foranding, de bedste resultater.

Jeg udvikler løsninger i samarbejde med de personer i produktionen, som i det daglige arbejder med processerne.

Kompetencer

 

Jeg er diplomuddannet i Informations Teknologi (IT) – Softwarekonstruktion på Aalborg Universitet. Jeg begyndte min erhvervskarriere som Datamekaniker uddannet hos Erhvervsuddannelses Center Syd (EUC SYD) i Sønderborg. Jeg har desuden mange års erfaring som professionel kvalitetskonsulent, kvalitetscoach og kvalitetsrådgiver fra arbejde i alt fra både store internationale koncerner til mellemstore og mindre danske virksomheder i forskellige brancher som metalindustri, IT virksomheder, detail og billeasing.

High performing, resultatorienteret Kvalitetskonsulent

 

Konsistent og faktabaseret tilgang til Kvalitetsledelse

 

Objektiv generalist med skarp fokus på de kritiske detaljer

 

God evne til at analysere og strukturere information

 

Bringe klarhed over fremgangsmåden for at opnå de ønskede resultater

 

Diplomatisk

 

Gode kommunikations og samarbejdsevner

 

Gode kommunikations og samarbejdsevner

 

Erfaring med tværorganisatorisk samarbejde i internationale organisationer

 

Faglige kompetencer

 

Kvalitetsledelse og Certificering
 • udarbejdelse af kvalitetsstrategi
 • udarbejdelse af mål og handlingsplaner
 • implementering af forandringer i organisationen
 • gennemførelse af planlagte initiativer
 • vedligeholdelse af Kvalitetssystemer, udarbejdelse af procedurer
Auditering
 • planlægning af interne og eksterne audits iht. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, EN 1090, ISO 17025
 • deltagelse i audits, eksekvering og opfølgning på non-conformances
 • kontakt med certificerende organer
 • planlægning og eksekvering af CAPA initiativer
 • overensstemmelse med ISO 17025
 • management reviews, self assessments
Udarbejdelse af Ledelsessystemer
 • simpel system der kan samle virksomhedens dokumentation og procedurer
 • nem overblik over vigtig information
 • sikrer compliance i forhold til certificering
Research & Development
 • “Stage-phase” baseret planlægning af udviklingsprojekter,
 • Afstemning af forventninger og leverancer mellem arbejdsprocesser
 • Involvering af interessenter/kunder
 • Udarbejdelse af testbare kravspecifikationer
 • Risikostyring
 • Kravstyring
 • Kvalitetssikring af specifikationer, dokumenter, drawings og designs
 • Design reviews
 • Gate/milestone reviews, godkendelser, møder
 • Udarbejdelse og eksekvering af produkt test planer
 • Udarbejdelse af test specifikationer
 • Prototyping, simulering, brugerinvolvering
 • Planlæggning af prototype/pilotserier
 • Fejlhåndtering (Defect Management)
 • Håndtering af ændringer (Change Management)
Proces Implementering & Procesforbedring
 • analyse af nuværende brug af processer og værktøjer
 • undersøgelse af behov for forbedringer
 • As-is, To-Be, process mapping
 • implementering og forankring i organisationen
 • træning og support af brugere på flere niveauer
CE Marking, Lovkrav
 • produktansvarsloven
 • planlægning og gennemførelse af CE marking i projekter
 • kontakt med certificerende organer
 • overensstemmelseserklæring
Koordinering af tværfaglig samarbejde
 • struktureret gennemgang af dokumenter, specifikationer, designs og drawings (Document Inspection & Review)
 • tværfaglige workshops, forberedelse & facilitering
 • struktureret mødeledelse
 • tavlemøder